Skrót angielskiego określenia Unidentified Flying Object, czyli Niezidentyfikowany Obiekt Latający. Oznaczenie to używane jest wobec wszystkich obiektów latających jakie przelatują przez atmosferę ziemska (lub przez obserwowane z Ziemi obszary przestrzeni kosmicznej) i których identyfikacja, pochodzenie, budowa, przeznaczenie i cel lotu jest nieznane (lub niemożliwe do ustalenia). Ze zjawiskiem UFO wiążą się także po części zjawiska naturalne, mogą być one także wynikiem silnej sugestii. Jednak znaczna ilość z obserwacji świadczy, ze kwestia UFO to realne, materialne zjawiska które swoją obecnością i działaniami (wzięcia, implantacje) mogą mieć pewien wpływ na życie na Ziemi.