Tybet to miejsce do dziś, do końca niezbadane. Ludzie żyjąc na tych terenach często opowiadają historie o wielkich 2,5m - 3m człekopodobnych stworzeniach, wielu z nich je widziało, a wielu dane było słyszeć ich krzyki. Z opisów europejczyków wynika, że są bardziej podobni do człowieka niż do małpy. Mają długą sierść do 4 cm o barwie srebrno-żółtej, ich stopy są podobne do człowieka o wymiarach 15cm szerokości i 33 cm długości. Żyją głównie na terenach nie zamieszkanych przez człowieka. Doniesienia o Człowieku Śniegu napływały w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, co pozwala przypuszczać, iż Yeti nie wyginęły i dalej wiodą życie w mało dostępnych zakątkach świata . Najświeższe doniesienie pochodzi z 1990 roku. Doniósł o tym R. Messner, zdobywca wszystkich ośmiotysięczników i najlepszy himalaista świata.