Dział poświęcony planetą naszego układu słonecznego oraz ewolucji wszechświata.

Planety posegregowane są w kolejności zależnej od odległości od Słońca.

Ważne pojęcia:
Peryhelium - czyli faza ruchu planety w której jest najbliżej Słońca.
Aphelium - czyli faza ruchu planety w której jest najdalej Słońca.


Baner zawracający do strony głównej: