JOWISZ


Jowisz

Jowisz jest gigantem Układu Słonecznego. Jego średnica jest 10-krotnie większa od ziemskiej. Siła jego grawitacji jest tak duża, że nieznacznie zaburza tory innych planet, jest także w stanie zmienić kierunek lotu komet, jeśli te znajdą się w pobliżu. Niemal całe wnętrze Jowisza zbudowane jest z wodoru (i niewielkich ilości helu) w stanie płynnym, przygniatanego olbrzymia masa znajdującej się wyżej atmosfery. W pobliżu powierzchni, tam gdzie ciśnienie jest nieco mniejsze, wodór przechodzi na powrót w stan gazowy. Widoczna powierzchnia planety odpowiada górnej warstwie chmur w atmosferze planety, Z Ziemi, poza warstwowaniem atmosfery, dostrzegamy jeszcze jeden charakterystyczny rys: Wielką Czerwoną Plamę, mieszczącą się na południowej półkuli planety. Owo czerwonawe zabarwienie pochodzi od zwiazków azotu. Poza sporą gromadą księżyców, Jowisz posiada tuż przy górnej warstwie chmur bardzo cienki pierscień zbudowany z ogromnej liczby czasteczek. JowiszŚrednia odległość od Słońca:778 mln km (5,20 odległości Ziemi od Słońca)
Długość roku: 12 lat ziemskich - 4 332.589 dni
Długość dnia: 10 godzin ziemskich - 9.9250 godzin
Średnica: 142 800 km (11,2 średnicy Ziemi)
Siła ciążenia: 2,6 wartości ziemskiej
Księżyce:16 - Metis, Adrastea, Amalthea, Thebe, Io, Europa, Ganymede, Callisto, Leda, Himalia, Lysithea, Elara, Ananke, Carme, Pasiphae, Sinope
Pierścienie:1 bardzo cienki
Odległość peryhelium od Słońca:740.6 mln km
Odległość aphelium od Słońca:816.0 mln km
Średnica planety: Równikowa: 142 984 km. Biegunowa: 133 708 km
Promień planety: Równikowy: 71 492 km. Biegunowy: 66 854 km
Temperatura na powierzchni: ok. -150*C
Masa: 1 898.6 x10^24 kg - 317,94 masy Ziemi
Przyśpieszenie grawitacyjne na równiku:22.5664 m/s^2
Przyśpieszenie grawitacyjne na biegunie:28.3344 m/s^2
Prędkość ucieczki:59.5 km/s