PLUTON


Pluton

Jedynie okolice Plutona, dziewiątej planety Układu Słonecznego, nie zostały odwiedzone przez międzyplanetarna sondę kosmiczną. Nic podobnego nie zdarzy się przez wiele następnych lat. Nie dziwi przeto fakt, że o Plutonie wiemy mniej niż o pozostałych planetach. Pluton został odkryty całkiem niedawno, w roku 1930. Wskazówką do poszukiwań były pewne zaburzenia orbity Neptuna. Podejrzenia, że powoduje je nieznana planeta okazały się słuszne. Tor obiegu Plutona wokół Słońca jest bardzo nachylony do ekliptyki, a na dodatek bardzo niesymetryczny, dalece odległy od kolistego. Przeto choć generalnie jest on planetą najdalej leżącą od Słońca, to przez 20 lat z 248, jakich potrzebuje na okrażenie naszej gwiazdy, znajduje sie bliżej Słońca niż Neptun. Pluton nie przypomina żadnej z czterech olbrzymich planet, a krąży dalej od Słońca niż suma odległości od tej gwiazdy czterech planet "ziemskich". Jest przy tym planetą najmniejszą ze wszystkich (ma połowę średnicy Merkurego). Składem przypomina Trytona, największego z księżyców Neptuna. PlutonPo odkryciu Plutona pojawiło się pytanie: Czy w Układzie Słonecznym istnieje jeszcze kolejna planeta, krążąca dalej od Słońca niż on? Obecnie sądzi się, że nie - a jeśli, to bardzo mała. Ewentualnie jej istnienie ujawnia możliwe zakłócenia torów lotu sond międzyplanetarnych Pioneer i Voyager, których rejs wiedzie daleko poza orbitę Plutona.

Średnia odległość od Słońca:5925 mln km (39,6 odległości Ziemi od Słońca)
Długość roku:248 lat ziemskich - 90 456 dni
Długość dnia: 6,4 dnia ziemskiego - 153.2928 godzin
Średnica: 2300 km (0,18 średnicy Ziemi)
Siła ciążenia: 0,06 wartości ziemskiej
Księżyce: 1 - Charon
Odległość peryhelium od Słońca:4445.8 mln km
Odległość aphelium od Słońca:7381.2 mln km
Średnica planety: Równikowa:2274 km. Biegunowa: 2274 km
Promień planety: Równikowy:1137 km. Biegunowy:1137 km
Temperatura na powierzchni:ok. -230*C
Masa:0.0125 x10^24 kg - 0,002 masy Ziemi
Przyśpieszenie grawitacyjne na równiku:0.65 m/s^2
Przyśpieszenie grawitacyjne na biegunie:0.65 m/s^2
Prędkość ucieczki:1.1 km/s