WENUS


Wenus

Wenus, świecąca bardzo jasno na niebie, jest planetą leżącą najbliżej Słońca, daje się obserwować jedynie przez kilka godzin, zarówno przed jego wschodem, jak i po zachodzie. Rozmiary Wenus i jej odległość od Słońca czynia planetę bardzo podobna do Ziemi. Przez długie lata wierzono, nim w pełni poznano cechy planety, że istnieje na niej życie. Okazało się jednak, że temperatura na jej powierzchni wynosi 460 stopni C, znacznie więcej, niż wynikałoby z odległości dzielącej Wenus od Słońca. Dlaczego jest tam tak gorąco? Rozwiązanie zagadki kryje, bardzo gęsta wenusjańska atmosfera. Promieniowanie słoneczne potrafi przez nią przeniknać i ogrzać powierzchnię planety.

Atmosfera ta jest jednak nieprzenikniona dla promieni cieplnych emitowanych przez samą powierzchnie Wenus. Ciepło zostaje uwięzione na planecie. Zjawisko to nosi nazwę efektu szklarniowego (cieplarnianego). Zamienia ono Wenus w piekło wysokiej temperatury i ciśnienia. To ostatnie jest około 100-krotnie większe niż na Ziemi. Powierzchnia Wenus nie daje się bezpośrednio obserwować ponieważ nieprzerwanie okrywa planetę cienka warstwa chmur. Wenus jest planetą geologicznie aktywną - prawdopodobnie występują na niej czynne wulkany. Góry na planecie są wyższe niż Mount Everest, a obszary przypominające ziemskie kontynenty, wyniesione są powyżej przeciętnego poziomu powierzchni Wenus. Na wyróżnienie zasługują rozległe depresje. Mogły one być niegdyś dnami oceanów, które dawno temu wyparowały. WenusŚrednia odległość od Słońca: 108 mln km (0,72 odległości Ziemi od Słońca)
Długość roku: 0,62 roku ziemskiego - 224.701 dni
Długość dnia: 243 dni ziemskich - 5832.5 godzin
Średnica: 12 104 km (0,95 średnicy Ziemi)
Siła ciążenia: 0,91 wartości ziemskiej
Księżyce: Brak
Odległość peryhelium od Słońca:107.5 mln km
Odległość aphelium od Słońca:108.9 mln km
Średnica planety: Równikowa:12104 km. Biegunowa:12104 km
Promień planety: Równikowy:6052 km. Biegunowy:6052 km
Temperatura na powierzchni:średnia 475*C
Masa:4.869 x10^24 kg - 0,8150 masy Ziemi
Przyśpieszenie grawitacyjne na równiku:8.89 m/s^2
Przyśpieszenie grawitacyjne na biegunie:8.89 m/s^2
Prędkość ucieczki:10.36 km/s