ZIEMIA


Ziemia

Wielkie kuliste ciało zbudowane ze skały, wirujące w przestrzeni kosmicznej, jest naszym domem we wszechświecie. To Ziemia, jedna z dziewięciu planet okrążajacych Słońce. Ziemia jest jedynym ze znanych nam miejsc, gdzie może istnieć życie. W jej atmosferze znajduje się tlen, a w oceanach woda, dwa składniki niezbędne do życia. Ze wszystkich planet Układu Słonecznego, Ziemia znajduje się w najkorzystniejszej odległości od Słońca - nie jest na niej ani za zimno ani za gorąco. Lady zajmują poniżej 1/3 powierzchni Ziemi, ponad 2/3 stanowi woda w oceanach. Wnętrze Ziemi składa się z warstw skał otaczających jadro złożone z żelaza i niklu. Procesy podtrzymujące życie na Ziemi sa w stanie naturalnej równowagi.

Ziemia to planeta, którą zamieszkujemy. Przyzwyczailiśmy się do tego faktu i trudno o niej myśleć, jak o planecie czy ciele niebieskim. Pierwszą cecha, która rzuca się w oczy jest jej niebieska barwa. Wielkie obszary na jej powierzchni pokrywają oceany. Jest jedyna planeta, na której woda istnieje w stanie ciekłym. Woda jest także obecna w chmurach pojawiających się w atmosferze. Tam często tworzy kryształki lodu. Dzieki zawartości wody w różnych stanach skupienia chmury mają charakterystyczna barwę. Osobliwością Ziemi jest jej atmosfera, złożona przede wszystkim z azotu i tlenu. W porównianiu z wenusjańską czy marsjańską zawiera obecnie niewiele dwutlenku węgla. Znaczne niegdyś ilości tego gazu zostały rozpuszczone w morskiej wodzie i skonsumowane przez pierwsze formy życia, jakie pojawiły się na Ziemi. Były nimi zielone morskie glony, które w zamian wzbogaciły atmosferę w tlen.

Z geologicznego punktu widzenia Ziemia jest bardzo aktywną planetą. Skorupa ziemska podzielona jest na kilka wiekich płyt, które powoli dryfują. Na przykład Europa i Ameryka, zajmujące oddzielne płyty, wciaż oddalają się od siebie z prędkością kilku centymetrów rocznie. Na dnie Oceanu Atlantyckiego, gdzie skorupa ziemska jest najcieńsza, tworzą się jej nowe warstwy. W innych regionach ziemi wspomniane płyty kontynentalne zderzają się ze soba, powodując trzęsienia ziemi. Ziemia nie jest osamotniona. Posiada towarzysza, jakim jest Księżyc, charakteryzującego się dosyć znacznym rozmiarem. Jego średnica równa jest 1/4 ziemskiej. ZiemiaZiemia jest najprawdopodobniej jedyną z planet okrążających słońce, na której istnieje życie. Sprzyja temu fakt, iż w jej atmosferze znajduje się tlen, a część powierzchni pokrywa woda. Pierwszą formą życia, jaka pojawiła się na Ziemi, były najprawdopodobniej morskie glony, które wzbogaciły atmosferę w tlen. Skorupa planety podzielona jest na kilka płyt kontynentalnych, które powoli przemieszczają się. Ziemia posiada naturalnego satelitę, którym jest Księżyc (1/4 średnicy Ziemi).

Średnia odległość od Słońca: 149.6 mln km
Długość roku: 12 miesięcy - 365.256 dni
Długość dnia: 24 godziny - 23.9345 godzin
Średnica: 12 700 km
Siła ciążenia: 1 wartości ziemskiej
Księżyce: 1 - Księżyc
    Odległość z Ziemi do Księżyca: 384 400 km
    Średnica Księżyca:0,27 średnicy Ziemi
    Siła ciążenia na Księżycu:0,17 wartości ziemskiej
Odległość peryhelium od Słońca:147.1 mln km
Odległość aphelium od Słońca:152.1 mln km
Średnica planety: Równikowa:12756 km. Biegunowa:12712 km
Promień planety: Równikowy:6378 km. Biegunowy:6356 km
Temperatura na powierzchni: średnia 14*C
Masa: 5.9736 x10^24 kg - 1,00 masy Ziemi
Przyśpieszenie grawitacyjne na równiku:9.7681 m/s^2
Przyśpieszenie grawitacyjne na biegunie:9.8716 m/s^2
Prędkość ucieczki:11.186 km/s