Jest to wersz napisany przez Czesława Miłosza we Lwowie w 1939 roku. Wydrukowany w miejscowej prasie za zezwoleniem władz radzieckich i nagrodzony specjalną nagrodą Stalina


1.  Runą w łunach, spłoną w pożarach      3.  Na ziemskim globie flagi czerwone
Krzyże kościołów, krzyże ofiarne        Będą na chwałę grały jak dzwony
I w bezpowrotnym zgubi się szklaku      Czerwona Armia i wódz jej Stalin
Z Lechickiej ziemi Orzeł Polaków      Odwiecznych wrogów swoich obali

2.  O słońce jasne, wodzu Stalinie         4.  Zmienisz się rychło w wieku godzinie
Niech władza twoja nigdy nie zginie          Polsko, a twoje córy i syny
Niech jako orłów prowadzi z gniazda       Wiara i każdy krzyż na mogile
Rosji i Kremla płonąca gwiazda           U stóp nam legnie w prochu i pyleTeraz przeczytaj ten wiersz nie zwrotkami, a jako poziomy tekst
www.carnivor.zh.pl