Strona Główna
      Broń sieczna
      Miecze
      Topory
      Sztylety
      Broń obuchowa
      Maczugi
      Młoty
      Broń drzewcowa
      Włócznie
      Glewie
      Broń strzelecka
      Łuki
      Kusze
      Pancerze ochronne
      Hełmy
      Zbroje
      Tarcze
Broń sieczna, to ręczna broń biała, używana w starciu bezpośrednim, składająca się z głowni oraz rękojeści służącej do ujęcia jedną ręką (w wiekszości przypadków), bądź oburącz (np. miecz dwuręczny). Ze względu na budowę głowni wyróżniamy broń jednosieczną oraz broń obosieczną (dwusieczną). Natomiast patrząc pod kątem spełnianych funkcji wyróżniamy broń kłującą oraz służącą do zadawania cięć. Przy tym należy zauważyć, że w walce mieczem zadaje się (prócz kłujących pchnięć) ciosy rąbiące, natomiast bronie o zakrzywionej głowni, takie jak szabla służą do zadawania ciosów płatających - tnących

Schemat budowy broni siecznej:1  głowica
2  trzon (pokrywający trzpień głowni)
3  jelec
4  taszka (nie zawsze występuje)
5  ostrze
6  zbrocze
7  płaz
8  rękojeść
9  głownia
10  zastawa
11  sztych